Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Inloggen Mijn HCGO
Handige links
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Van de kascommissie: Aan/afmelden
27-5-2013  | 

Om misverstanden te voorkomen, hebben wij nog even kort op papier gezet wat de procedure is met betrekking tot aan- en afmeldingen.

 Aanmelden als lid

Via de site kunnen nieuwe leden zich aanmelden bij HCGO. Een lidmaatschap ga je aan voor een heel verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 juni tot 31 mei.

Afmelden als lid

Afmeldingen moeten voor 1 juni 2013 binnen zijn via een mail aan de [email protected]. Mondelinge afmeldingen bij bijv. de trainer, coach, etc. gelden niet. Telefonische afmeldingen bij bestuursleden of ledenadministratie zijn ook niet geldig. Afmeldingen na 1 juni worden niet gehonoreerd, het lidmaatschap loopt dan gewoon nog 1 jaar door. Dit betekent dat je voor het nieuwe seizoen contributie bent verschuldigd. Mocht je tussentijds willen opzeggen met teruggave van contributie, kijk dan op de site in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Namens het bestuur,

Carolien van 't Hoff

Penningmeester


terug naar vorige scherm