Agenda
16-2 
Vergadering Technisc
17-2 
Bestuursvergadering
31-3 
Bestuursvergadering
12-5 
Bestuursvergadering
22-6 
Bestuursvergadering
Hele agenda
Inloggen Mijn HCGO
Handige links
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
TECHNISCHE COMMISSIE 

HCGO wil dat al haar leden de hockeysport met plezier kunnen beoefenen en zich hierin blijvend kunnen ontwikkelen. Vanuit de TC willen wij dit realiseren door:

 

  1. Het voor ieder spelend lid mogelijk te maken de hockeysport zo goed mogelijk te kunnen beoefenen en op het juiste niveau;
  2. De coaches en trainers alle handreikingen en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om de spelers hierin zo goed als mogelijk te kunnen begeleiden;
  3. Binnen de vereniging ervoor zorgen dat de hockey technische zaken voldoende geborgd zijn in de andere commissies waar dat nodig is en een goede samenwerking met het bestuur en de commissies.

De Technische commissie van HCGO is bereikbaar via het mailadres [email protected]

Taakverdeling:

Binnen de TC hebben wij een verdeling gemaakt van de taken en verantwoordelijkheden. Deze is als volgt:

 

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Loek de Smit
Coördinator Jongens (Jongste Jeugd/Jeugd): Thijs Fleuren
Coördinator Keepers: Loek de Smit
Coördinator Materialen: Loek de Smit
Ondersteunend lid: Sven Groenewegen
Ondersteunend lid: Gert-Jan van der Wende

Ondersteunend lid: Rosalie van der Ende

 

Een TC-coördinator fungeert als contactpunt voor de coaches en trainers en richt zich met name op:

 

  • Goed verloop van de competitie van de spelers waar zij verantwoordelijk voor zijn
  • Het mede opstellen, uitvoeren c.q. aanpassen van het Technisch Beleidsplan van HCGO
  • Het volgen van individuele spelers binnen de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn
  • Het selecteren van spelers en het vaststellen van teams
  • Het voorbereiden op de competitie voor teams/spelers/begeleiders

 

 

Werkwijze

Het belangrijkste contact is en blijft frequent contact met coaches, trainers en managers. De TC handelt vanuit het (in ontwikkeling zijnde) technisch beleidsplan en vergadert maandelijks om de voortgang binnen de teams te bespreken. Daarbij worden voorstellen, visies, beslissingen en beleidswijzigingen ter goedkeuring aan het bestuur of relevante commissies voorgelegd. Jaarlijks wordt het functioneren van de TC besproken binnen het bestuur en afgestemd met alle commissies en indien nodig vindt bijstelling plaats.

 

Aangezien het zaalhockeyseizoen voor de deur staat en daarmee de eerste veldperiode er bijna op zit, willen wij als TC ‘de balans gaan opmaken’. Iedere TC-coördinator zal de trainers en coaches benaderen om te inventariseren hoe het binnen de teams gaat. Tijdens de eerstvolgende TC vergadering wordt deze inventarisatie besproken en waar nodig zullen wij verbeteracties opstarten.

 

Contact met de TC?

De TC-coördinatoren zijn het primaire aanspreekpunt voor de coaches en trainers. Mochten ouders of spelers toch de behoefte voelen de TC-coördinator voor zijn/haar team te willen benaderen dan kan dat altijd. Wij willen u echter toch vriendelijk verzoeken dit toch zoveel mogelijk via de coach of trainer te laten verlopen.

 

Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en hopen dat jullie heel veel plezier mogen blijven houden in de hockeysport!

 

 

Sportieve groet,

 

 

Technische Commissie HCGO