Agenda
5-6 
Go Sport //Afgelast\
12-6 
Go Sport //Afgelast\
19-6 
Go Sport //Afgelast\
Hele agenda
Inloggen Mijn HCGO
Handige links
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
HCGO BESTUUR 
Het bestuur van HCGO komt de eerste dinsdag van iedere maand bij elkaar om lopende en komende zaken te bespreken. Ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen commissie. Wij hopen met deze leuke club mensen HCGO nog verder uit te bouwen! Natuurlijk zijn we altijd aanspreekbaar, maar ook de commissies kunnen een hoop vertellen. Mail, bel of spreek ons aan als je iets wil weten. Het voltallige bestuur is eenvoudig bereikbaar onder het mailadres [email protected]

Het bestuur van HCGO bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter, [email protected]
Diederik Duijser
06-23365504

Takenpakket:
Algemene zaken
Technisch beleid

Interim-Penningmeester, [email protected]
Leon Jordaan

Takenpakket:
Financiën
Accommodatie 
Bar 
Media 

Administratie
Frans Hubregtse

Takenpakket:
Administratie.


Secretaris[email protected]
Diederik Duijser
06-23365504


Vertrouwenspersoon 
HCGO beschikt over een vertrouwenspersoon, (deze maakt geen deel uit van het HCGO bestuur), Mr Natasja Robijn-Meijer is bereikbaar via het volgende mailadres [email protected]

Indien er een klacht of ernstiger melding binnen HCGO gemeld wordt, is er een vertrouwenspersoon binnen onze hockeyclub beschikbaar, Dergelijke klachten willen wij zorgvuldig behandelen. Om een klacht of melding in behandeling te nemen moet deze aan een paar voorwaarden voldoen. De klacht of melding is:

  • Feitelijk opgeschreven (vrij van emotie);
  • Simpel en eenduidig geformuleerd (meerdere meldingen afzonderlijk indienen);
  • Niet persoonsgericht maar procesgericht ("wat" gaat er mis, niet "wie" iets gedaan heeft. 
  • Voorzien van afzender en contactgegevens zoals mail adres en/of telefoon nummer.

U mag van ons verwachten dat wij binnen 48 uur aan u terug melden binnen welke termijn en door wie de klacht of melding wordt afgehandeld. 

Dit proces wordt bewaakt, waardoor juiste en tijdige afhandeling in de gaten gehouden wordt. Dit betekent niet dat er niet afgeweken kan worden van de aangegeven behandeltermijn, maar wel dat, als dit gebeurt, u op de hoogte wordt gesteld hiervan.