Agenda
6-7 
ALV HCGO
Hele agenda
Inloggen Mijn HCGO
Handige links
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
AANNAMEBELEID 
Hockey voor iedereen!
HCGO is er voor iedereen op Goeree Overflakkee en daarbuiten. Zodra je vijf bent, kun je meedoen en wij hanteren (nog) geen wachtlijsten. Wil je iemand spreken van HCGO, bel of app ons gerust, Leon Jordaan 06-22018762). Wij beantwoorden graag alle vragen!
 
Proeftrainingen
Om met de gratis proeflessen mee te kunnen doen, dien je jezelf eerst aan te melden via deze site bij 'aanmelden'. Hierdoor ben je meeverzekerd mocht er onverhoopt iets gebeuren. HCGO geeft een stick te leen, wel dien je zelf voor een gebitsbeschermer (bitje) en scheenbeschermers te zorgen. Bitjes zijn ook tegen betaling verkrijgbaar aan de bar van ons clubhuis. Na de twee proeftrainingen ontvang je een mail waarmee je je proeflidmaatschap om kunt zetten in een definitief lidmaatschap of het proeflidmaatschap per direct kunt beëindigen.

Contributie te hoog? Kindpakket Goeree-Overflakkee
De gemeente Goeree-Overflakkee vindt dat financiële redenen geen belemmering voor kinderen mogen zijn om volwaardig mee te doen in de samenleving van de gemeente Goeree Overflakkee.  De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle kinderen mee kunnen doen. Dat zij lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. De gemeente helpt deze kinderen met het Kindpakket. Indien u gebruiker bent van het Kindpakket Goeree-Overflakkee is het mogelijk de volledige contributie van HCGO middels het kindpakket te voldoen. Voor kinderen kan maximaal € 250,- per kalenderjaar verstrekt worden. 

Voor het indienen van een aanvraag of voor andere vragen met betrekking tot het kindpakket kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Goeree Overflakkee op telefoonnummer 0187-140187. Wij garanderen dat niet meer dan twee mensen binnen de vereniging op de hoogte zijn en gaan vertrouwelijk om met deze informatie.

Verzekering(en)
 Zodra je inschrijving defintief is, ben de collectief meeverzekerd op de ongevallen- en aansprakelijkheidspolis via de Hockeybond. Let op, de ongevallenpolis geeft een aanvullende vergoeding op de eigen zorgpolis voor schade aan het gebit en een vergoeding voor blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. Zie voor de volledige verzekeringsdekking de website van de Hockeybond, KNHB: www.knhb.nl
   
Betalingsvoorwaarden
Ieder nieuw lid is verplicht om een machtiging te verlenen voor het innen van zijn of haar contributie. De inning van het contributiegeld vindt plaats na de definitieve aanmelding. Er wordt automatisch geïncasseerd (m.u.v. betaling ineens). Op het moment dat er vanaf 1 december wordt ingeschreven, geldt de contributie voor het resterende seizoen.

Verplichtingen
Leden vanaf deB-jeugd dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Als je nog geen kaart hebt, dan ben je verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te behalen. De scheidsrechterscursus wordt meerdere malen per jaar op de club georganiseerd en worden kosteloos aangeboden. Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden, het meedraaien van bardiensten (mits in het bezit van het IVA certificaat, binnen een aantal minuten online te behalen via www.nocnsf.nl/iva) het schoonhouden van onze gedeelde accommodatie. Junioren A en B zijn verplicht bij toerbeurt de jongere teams te fluiten. Ouders van jeugdleden zijn verplicht om per toerbeurt mee te draaien: het rijden bij uitwedstrijden, fluiten/begeleiden van de wedstrijden, het wassen van eventueel gesponsorde kleding en het klaarmaken van fruit ten behoeve van de wedstrijden. Het lijkt heel wat maar hiervoor geldt: vele handen maken daarbij licht werk! Als je vragen hebt of wens je een toelichting op bovengenoemde zaken, stel ze dan aan de  desbetreffende trainer, coach of teammanager. Hij of zij is graag bereid een toelichting te geven.

Wel/geen competitie op zondag (geldt alleen voor seniorenteams)
Een lid kan aangeven op zondag niet deel te willen nemen aan de zondagscompetitie (dit geldt voor seniorencompetitie en eventueel zaalcompetitie). Wel kan er dan gewoon meegetraind worden. Er worden geen uitzonderingen gemaakt op de contributie. Het bestuur zal zich sterk maken om leden die geen zondagscompetitie spelen, op een andere manier kennis te laten maken met wedstrijden. Dit is echter geen garantie! Voor de junioren geldt dat veldhockey alleen op zaterdag gespeeld wordt.

Inzet vrijwilligers
HCGO is een jonge en dynamische vereniging. We willen de contributie relatief laag houden en dit kan door heel veel vrijwilligerswerk. Daarom vragen we bij de inschrijving aan te geven op welke manier u een steentje wilt en kunt bijdragen.