Agenda
3-9 
Bestuursvergadering
Hele agenda
Inloggen Mijn HCGO
Handige links
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
CONTRIBUTIE 

Contributie en het aan/afmelden van lidmaatschap  

Senioren

 

Senioren competitiespelend

255,--

Veteranen, trimhockey (zonder zaalhockey)

135,--

Senioren (studenten) [1]

215,--

 

 

Jeugdleden

 

A jeugd tot 18 jaar

235,--

B jeugd tot 16 jaar

235,--

C jeugd tot 14 jaar

220,--

D jeugd tot 12 jaar

220,--

 

 

Jongste jeugd

 

E jeugd tot 10 jaar

175,--

F jeugd tot 8 jaar

125,--

Funkeys  5 en 6 jaar

125,--

Trainingslid

125,--

Entreegeld [2]

25,--


De contributie is inclusief:  

·       - ongevallenverzekering;

·       - afdracht KNHB;

·       - kosten zaalhockey (training en competitie, m.u.v. veteranen)


Betaling

U kunt kiezen tussen betaling ineens bij aanvang van ieder seizoen (september) of in 4 gelijke termijnen, allen uitsluitend middels automatische incasso. Bij aanmelding van het derde gezinslid geldt een familiekorting. De incasso vindt plaats via de incassorekening van HCGO via Mollie ("Stichting Mollie Payments"):

Incassant ID: NL08ZZZ502057730000
IBAN: NL44 ABNA 0428 0639 69

Aanmelden als lid

Via de site kunnen nieuwe (proef)leden zich aanmelden bij HCGO. Een lidmaatschap ga je aan voor een heel verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei. Aanmelden in de loop van het seizoen is natuurlijk gewoon mogelijk. Bij aanmelding na 1 december wordt de contributie pro rato verrekend.

  

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van HCGO kan worden opgezegd vóór 30 april van ieder jaar en eindigt dan op 1 juni daaropvolgend. Indien de opzegging gedaan wordt na 30 april is de contributie voor het komende seizoen volledig verschuldigd. Bij het opzeggen tussen 1 mei en 31 mei volgt een boete van 50 euro (kosten inschrijving lid komend seizoen). Conform het huishoudelijk reglement kan het lidmaatschap eerder worden beëindigd met (pro rata) restitutie van de contributie op schriftelijk medisch advies en na verhuizing buiten de gemeente Goeree Overflakkee. Voorts kan het bestuur om andere dringende redenen een uitzondering maken volgens het huishoudelijk reglement. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (HCGO, postbus 119, 2340 AC Middelharnis) of via mail ([email protected])

 [1] Studententarief (studenten, die nog als studerend staan ingeschreven, dienen hun studentenkaart te kunnen overleggen. Bij hen wordt een restitutie van 40 euro verleend (zie bedrag in tabel).

[2]Entreegeld wordt eenmalig bij inschrijving doorberekend.

 
Sponsoren
DWF
Hockey.nl